Har du rätt motivation?

Att säga att man vill ta sig ur ekorrhjulet är väldigt enkelt. Att göra någonting åt det är en helt annan sak. Skillnaden är motivation. Har du rätt motivation? 

Motivation är egentligen ett ganska enkelt begrepp. Det handlar om huruvida en organism vill röra sig någonstans. Hunger skapar en rörelse i riktning mot att äta. Att sitta fast i en bur skapar en stark motivation att ta sig ut. Alternativt att överleva i buren. Men många som pratar om att ta sig ur ekorrhjulet kommer inte längre än pratandet. Sparo, en av de bloggar jag regelbundet läser, tog upp det här nyligen, om än från en annan vinkel. Men frågan är väldigt aktuell. Hur många som skriver eller pratar om att ta sig ut i friheten lyckas verkligen göra det?

Fantastiska Farbror Fri och Onkel Tom är två personer jag känner till som lyckats. Deras resor mot den ekonomiska friheten och hur de tänker när de väl lyckats är rätt snarlika. Utan tvekan har båda två varit väldigt målmedvetna, väldigt motiverade och har jobbat hårt för att nå dit de vill. Så varför lyckas inte alla?

motivation

Helt enkelt för att den som inte lyckas är inte tillräckligt motiverad eller har helt fel motivation som gör att målet inte är lika kristallklart.

Det handlar om att ta reda på vad man vill, kämpa för att komma dit och helt enkelt ge sig f-n på att lyckas. En teknik som många använder för att lyckas med sina mål, oavsett om det gäller ekonomisk frihet eller att hoppa högre i höjdhopp, är att visualisera målet. Det går att ta sig upp på Mount Everest, det går att hoppa 2,42 i höjdhopp och det går att klara väldigt mycket med rätt motivation.

 

Men är du tillräckligt motiverad för att ta dig ur ekorrhjulet, eller tänker du springa på till dess att pensionsdagen, när den än nu infaller, dyker upp?