Från ax till limpa vad det gäller företag

REKLAM. Ett företag har precis som allt annat här i världen en livslängd. Förr eller senare blir det dags att avveckla ett företag, även om det finns exempel på företag som existerat väldigt länge. 

Det äldsta fortfarande aktiva företaget i världen är det japanska byggbolaget Kongo Gumi, som grundades år 578. Det betyder att Kongo Gumi har inte bara överlevt två världskrig utan även digerdöden och en rad andra katastrofer. Hur länge just detta företag kommer att fortsätta existera är det ingen som vet, men förr eller senare tar allt slut och det blir dags att likvidera aktiebolaget.

Att ett företag har existerat länge betyder förstås inte att det inte har bytt ägare. Företag säljs och köps hela tiden, och ofta är det företag som byggts upp under mer eller mindre lång tid. Men att starta ett nytt företag helt och hållet från grunden kan vara en lång process, särskilt när det gäller aktiebolag. Då finns det företag som säljer så kallade lagerbolag. Dessa lagerbolag är helt vanliga aktiebolag, men där allt förarbete redan är gjort och företaget finns registrerat hos Bolagsverket. Det är med andra ord klart att använda.

Vad det gäller Sveriges äldsta företag så finns det över 500 bolag som är aktiva idag som är mer än 100 år gamla. Äldst av alla är Stora Aktiebolag, som 1998 blev Stora Enso. Då likviderades även det ursprungliga aktiebolaget, men det är fortfarande samma bolag.

Att driva ett företag innebär mycket arbete, så det är förstås en fördel om en del av grundarbetet redan är utfört när bolaget ska startas. Det finns en gammal grundregel när det gäller att driva ett företag och det är att göra det man är bra på. Resten ska man låta andra göra, vilket betyder att man med fördel kan låta någon annan göra pappersarbete om det inte är det man är bäst på.