Medellön i Europa

Med anledning av att LO överraskande nog öppnade upp för sänkta löner för nyanlända idag bestämde jag mig för att ta en titt på hur det ser ut inom Europa. Vad är medelinkomsten egentligen? 

Siffrorna jag hittade öppnar för en intressant diskussion. Enligt den här artikeln på Wikipedia ligger medelinkomsten i Sverige på €2 465, medan den i Portugal ligger under €1 000 (€984). Att bara jämföra medelinkomster säger långt ifrån allt, eftersom det totala skattetrycket givetvis påverkar den disponibla inkomsten, precis som pris på varor och tjänster. Men som man också kan se på kartan över europeiska länder är det ingen tvekan om att medelinkomsten sjunker radikalt när vi rör oss österut, och i princip ökar väster och framför allt norrut.

Vad som ska bli extra intressant att följa är om lägre löner i Sverige kommer att leda till att vi hämtar tillbaka arbetstillfällen från near-shoring, eller om det bara är befintliga arbeten inom Sverige som kommer att tillsättas, vilket LO’s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson verkar tro, enligt den här artikeln på DN. Om det i sin tur skulle leda till någon sorts ”priskrig” på arbeten inom Europa, där länder som redan har väldigt låg medelinkomst skulle sjunka ännu mer är omöjligt att veta, men kanske inte helt otroligt.

Dock nämns ingenting i LO’s resonemang om det höga skattetrycket på företag. Om de kunde få ner skattetrycket kunde fler företag ändå anställa och till stor del bibehålla lönenivåerna. Men det är förstås en helt annan debatt.