På kan du provläsa det första kapitlet i Kim Vanjas bok - Ögon som brinner, ögon som falnar: Ögon som brinner, ögon som falnar    
Continue Reading »